H Ọ P  M Ặ T  Đ Ồ N G  H Ư Ơ N G  Và  T H Â N  H Ữ U

PHẠM THANH KHÂM

Ra Mắt Sách "Thuở Phiêu Bồng"

Tại Minneapolis, Minnesota Ngày 25/8/2013


Vinh Hồ & Phu nhân

***

 

 

Một Thuở Phiêu Bồng

 

Kính tặng Chuyên gia/Nhà văn Phạm Thanh Khâm.

  

Một “thuở phiêu bồng” mấy chục năm *
Đường dài lữ khách Phạm Thanh Khâm.

Từ A Phú Hăn, Lào, Anh Quốc,

Đến Bắc Phi Châu, Pháp, Hải Nam...

Ṛng ră chốn quê người nắng dăi,

Gian lao nơi đất khách mưa dầm.

Đem tài năng giúp cho nhân loại,

Mỗi bước chân qua lúa nẩy mầm.

 

 

 Vinh Hồ

(viết trên máy bay)

28/8/13

 

 

*"Thuở phiêu bồng":  tên cuốn phiêu lưu kư dày gần 600 trang

của NV Phạm Thanh Khâm vừa ra mắt tại tiểu bang MN ngày 25/8/13.

 

 

Hàng trước từ trái: Cô Ngô, Ngọc Đến, Thuỷ Tiên, Trâm Anh.

Hàng sau từ trái: Bà BS Lê Ánh, Thầy Ngô, Thầy Phạm Thu và Phu nhân NT Thuộc, NV Phạm Thanh Khâm và phu nhân Phù Linh Trân
(cùng mặc áo trắng), Vinh Hồ.

 

 

 

 

 

 

Quê hương, T́nh yêu, Kỷ niệm *

 

Riêng tặng bạn Nguyễn văn Thành

đă đưa đón Thầy Cô bằng hữu từ bốn phương bay về MN
hội ngô suốt 1 tuần qua. 

 

Nhiều đêm thức trắng bởi "hương quan" **

Làm chiếc cầu treo nối biển ngàn.

Bên cửa bao mùa thu lá rụng!

Ngoài sông mấy độ tuyết băng tan?

Mỗi trang tâm bút mang niềm nhớ,

Từng giọt cà phê ấm nỗi hàn.

Suốt một tuần qua đưa với đón...

T́nh quê và kỷ niệm thênh thang.

 

 

Vinh Hồ

5/9/13

 

*"Quê hương, t́nh yêu, kỷ niệm" là chủ đề của 4 cuốn đặc san
 www.ninh-hoa.com do anh Thành thực hiện. 

 

**Chữ "hương quan" mượn từ câu:

 "Nhật mộ hương quan hà xứ thị?"

(Hoàng Hạc Lâu, thơ Thôi Hiệu) có nghĩa là:

Trời tối, tự hỏi quê nhà ở nơi đâu?

 

Ảnh chụp tại nhà anh chị Thành buổi sáng 23/8/13

Hàng trước từ trái: A.Nguyễn văn Thành, A.Phạm Thanh Khâm,
Cô Lê văn Ngô, Cô Trâm Anh.

Hàng sau từ trái: Chị Nguyễn thị Giỏi, chị Phù Linh Trân,
Thầy Lê văn Ngô, BS Lê Ánh & Phu nhân, Thuỷ Tiên & Vinh Hồ.

 

 

 

 

 

 

 

VINH HỒ

5/9/2013

 

 

 

Sinh Hoạt Đồng Hương - Ra Mắt Sách

 

 www.ninh-hoa.com