Họp Mặt Cựu Học Sinh Trần B́nh Trọng Ninh Ḥa Ngày 22/09/2019 Tại Nam California

 

 


HỘI NGỘ VÀ RA MẮT SÁCH
:

"ĐẶC SAN HỘI NGỘ KỶ NIỆM 60 NĂM
NGÀY THÀNH LẬP TRUNG HỌC TRẦN B̀NH TRỌNG/NINH H̉A"
Quyển 3 & 4

Ngày 22/09/2019 Tại Westminster, California
 

CÁC BÀI VIẾT

TRẦN HÀ THANH: 
Cảm Tưởng Về Ngày Hội Ngộ 22-09-2019

VƠ Ư:: 
Khách Mới Quen TH NINH H̉A

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HIỀN:: 
"Đi Vui Và Bên Nhau"

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HIỀN:: 
Xin Được Thắp Nén Hương Ḷng

VIỆT HẢI::
Trường TH Trần B́nh Trọng/Ninh Ḥa Tṛn 60 Năm Thành Lập

NGUYỄN THỊ LỘC::
Chúc Mừng Hội Ngộ 60 Năm Thành Lập Trường TH Trần B́nh Trọng/Ninh Ḥa

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HIỀN:: 
Ngày Vui Nối Tiếp Ngày Vui

 

VIDEO HỘI NGỘ

LỜI PHÁT BIỂU CỦA HAI THẦY HT TRẦN CHU ĐỨC & TRẦN HÀ THANH 

LỜI PHÁT BIỂU CỦA HAI THẦY HT VÀ QUÀ LƯU NIỆM 

   

H̀NH ẢNH & VIDEO HỘI NGỘ

VIDEO HỘI NGỘ & TẶNG ĐẶC SAN PHẦN 1 

VIDEO HỘI NGỘ & TẶNG ĐẶC SAN PHẦN 2 

VIDEO HỘI NGỘ & TẶNG ĐẶC SAN PHẦN 3 

VIDEO HỘI NGỘ & TẶNG ĐẶC SAN PHẦN 4 

VIDEO HỘI NGỘ & TẶNG ĐẶC SAN PHẦN 5 

VIDEO HỘI NGỘ & TẶNG ĐẶC SAN PHẦN 6 

SLIDE SHOWS HỘI NGỘ

              ►  PHẦN 1                     ►  PHẦN 2                     ►  PHẦN 3

 

     
   
 

 

 


www.ninh-hoa.com

 

web counter