Họp Mặt Đồng Hương Ninh Ḥa-Dục M Ngày 27-28/05/2016 Tại San Jose, California

 

 

RA MẮT SÁCH:

"NGUYÊN NGỘ THI TẬP"
Lê Văn Ngô

Ngày 27/5/2016 tại San Jose, CA.


RA MẮT SÁCH
:

"QUÊ HƯƠNG NINH H̉A"
Một Nhóm Tác Giả

Ngày 28/5/2016 tại San Jose, CA.
 

 

 

MAI TUYẾT HỒNG: 
Thầy LV NGÔ Với: "Nguyên Ngộ Thi Tập"

 

NGUYỄN THỊ LỘC: 
Chúc Mừng Lễ Thượng Thọ 80 Và Giới Thiệu "NGUYÊN NGỘ THI TẬP" Của Thầy LV Ngô

VINH HỒ: 
Chuyến Đi San Jose:  PHẦN 1
 |  PHẦN 2
PHẦN 3 | PHẦN 4 | PHẦN 5 | PHẦN 6

LÊ ÁNH: 
Tham Dự Lễ Mừng Lễ Sinh Nhật 80 Và Giới Thiệu "NGUYÊN NGỘ THI TẬP" Của Bạn Lê Văn Ngô

LÊ ÁNH: 
Giới Thiệu "QUÊ HƯƠNG NINH H̉A"

MAI TUYẾT HỒNG: 
Cảm Tác Thi Phẩm: "Nguyên Ngộ Thi Tập"

THI THI: 
Tâm T́nh Quê Hương (Phần 1 & Phần 2)

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HIỀN: 
Cảm Xúc Về NGUYÊN NGỘ THI TẬP Của Thầy Lê Văn Ngô

MAI TUYẾT HỒNG: 
Nhân ngày Ra Mắt Sách Tại San Jose

DƯƠNG ANH SƠN:: 
Đọc NGUYÊN NGỘ THI TẬP của Lê V Ngô

THI THI: 
Tâm T́nh Quê Hương

NGUYỄN THỊ THANH TRÍ: 
Mừng RM Tập THƠ: Nguyên Ngộ Thi Tập: Đường Vào Cửa PHẬT

NGUYỄN THỊ LỘC: 
Chúc Mừng Lễ Ra Mắt Sách: "QUÊ HƯƠNG NINH H̉A" Của Một Nhóm Tác Giả

 

 

 

   
   
   
 

 

 


www.ninh-hoa.com

 

Counter
Adelphia Cable Internet