Họp Mặt Đồng Hương Ninh Ḥa-Dục M Ngày 07-08/06/2014 Tại San Jose, California

 

 


RA MẮT SÁCH:

"TỪ H̉N KHÓI, TÔI ĐI..." - BS LÊ ÁNH
 

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM: 
HỒI KƯ: Từ H̉N KHÓI, Tôi Đi...

Bs LÊ ÁNH: 
CẢM TẠ Những Lời CHÚC PHÚC-THỌ

DIÊN NGHỊ: 
ĐIỂM SÁCH:   Từ H̉N KHÓI, Tôi Đi....
" Hồi Kư Của Bs LÊ ÁNH

NGUYỄN THỊ LỘC: 
Chúc Mừng Thượng Thọ Bs LỆ ÁNH Và Giới Thiệu Sách: "Từ H̉N KHÓI, Tôi Đi..."

NGUYỄN VĂN THÀNH: 
Lời Giới Thiệu Sách:"Từ H̉N KHÓI,Tôi Đi.."

THITHI: 
H́nh Ảnh/SlideShows Buổi Ra Mắt Sách

CAO MINH HƯNG: 
CLB T́nh Nghệ Sĩ Talk Show: Phỏng vấn BS Lê Ánh và GS Đào Đức Nhuận

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HIỀN: 
 Ḷng Quư Mến Gởi Đến Bác Sĩ LÊ ÁNH

Bs LÊ ÁNH: 
Buổi RMS Do T́nh Nghệ Sĩ Tổ Chức

 


RA MẮT SÁCH:

"CÁC VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA" - NGUYỄN VĂN THÀNH
 

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM: 
KINH TẾ: Các Vấn Đề Của Chúng Ta

NGUYỄN THỊ LỘC: 
Buổi Giới Thiệu Sách: "Các Vấn Đề Của Chúng Ta" Của Anh Nguyễn Văn Thành

DƯƠNG ANH SƠN: 
Vài Nhận Định Về "Các Vấn Đề Của Chúng Ta" Của Nguyễn Văn Thành

TRÂM ANH
 Tản Mạn Nhân Buổi Ra Mắt Sách Của Trang Chủ Nguyễn Văn Thành

VIỆT HẢI
 "Suy Thoái Và Khủng Hoảng Kinh Tế Tại Hoa Kỳ - Kinh Tế Hoa Kỳ Nh́n Về Tương Lai"

NGUYỄN THITHI: 
Ḍng Tri Ân


RA MẮT SÁCH:

"NHÂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH" - NGUYỄN THỊ LỘC
 

NGUYỄN THỊ LỘC: 
Kỷ Niệm 45 Năm Ngày Thành Hôn
Ngày 16 Tháng 10 Năm 1969
Lê Phụng Chữ & Nguyễn Thị Lộc
Giới Thiệu Sách "Nhân Duyên Tiền Định"
 

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HIỀN: 
 Giữ Măi Mùa Xuân

TRẦN THỊ CHẤT: 
 Buổi Lễ RA MẮT SÁCH Của Cô Nguyễn Thị Lộc

PHẦN 1   |   PHẦN 2   |   PHẦN 3

Bs LÊ ÁNH: 
 Dự Lễ Kỷ Niệm 45 Năm Ngày Cưới

NGUYỄN VĂN THÀNH: 
Duyên Nợ Ba Sinh "LỘC CHỮ T̀NH"

Thầy NGUYỄN VĂN LAI
 Nhân Đọc:"NHÂN DUYÊN TIỀN ĐỊNH"

NGUYỄN THỊ LỘC: 
Kỷ Niệm 45 Năm Ngày Thành Hôn
TẬP 1: Măi Măi Có Nhau
 

NGUYỄN THỊ LỘC: 
Kỷ Niệm 45 Năm Ngày Thành Hôn
TẬP 2: Giới Thiệu Sách "Nhân Duyên Tiền Định" Của Nguyễn Thị Lộc

   
   
   
 

 

 


www.ninh-hoa.com

 

Counter
Adelphia Cable Internet