H Ọ P  M Ặ T  Đ Ồ N G  H Ư Ơ N G  Và  T H Â N  H Ữ U

LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH HÔN

& Ra Mắt Sách "Y HỌC THƯỜNG THỨC"

Của Bác sĩ LÊ ÁNH & Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Hoàn

Tại Chandler, Arizona Ngày 11/11/2017


 


 

Mừng Đám Cưới Vàng Của

Bác Sĩ LÊ ÁNH

& Bác Sĩ KIM HOÀN

 

Mai Thị Tuyết Hồng

 

 

 

 

 

Từ thuở xe duyên kết tóc đời

Năm mươi niên hợp thắm t́nh đôi

Thuỳ dương Ḥn khói ôm màu nhớ

Thung lũng Phượng Hoàng thỏa mộng vui

Chăm bón vườn nhân tràn lộc biếc

Vun trồng cây Đức rạng gia ngời

Sách hay truyền tặng lưu danh măi

Sáng cả trời thu rộn tiếng cười

 

 

 

 

 

  Mai Tuyết Hồng

    Sài G̣n, tháng 11-2017

 

 

 

Sinh Hoạt Đồng Hương - Ra Mắt Sách Năm 2017

 

 

 www.ninh-hoa.com