H Ọ P  M Ặ T  Đ Ồ N G  H Ư Ơ N G  V  T H N  H Ữ U

MỘT NHM TC GIẢ

Ra Mắt Sch "QU HƯƠNG NINH HA"

Tại San Jose, California Ngy 28/05/2016 

NHN NGY RA MẮT SCH
TẠI SAN JOSE

 

 

 

 

 

 

Chng ti vượt nẽo đường xa

Mang ln gi nng qu nh sang đy

Cng vui họp mặt hm nay

Đn cho sch mới chung tay trnh lng

Chc mừng trang chủ Nguyễn văn Thnh

Chc mừng tc giả vinh danh từng người

Ninh Ha mi mi sng ngời

Biển su muối mặn tnh người nghĩa nhn

Gio dục = hnh chnh- giao thng

Địa l = y tế - canh nng học đường

Huấn khu Dục Mỹ ba trường

Với xe đưa rước học đường bay xa

Phương ngữ tập qun qu ta

Đi đu cũng nhớ da nh nhen anh

Mỗi tay bt một bức tranh

Dựng nn tc phẩm QU HƯƠNG NINH HA

Sanjose thung lũng vng hoa

Đồng hương thn hữu Ninh Ha chung vui

Sch hay trao tặng từng người

Năm chu bốn bể sng ngời qu hương

Ra về lng mi vấn vương

Tri m tri kỷ ngt hương đường chiều

Chung tay gp bt thm nhiều

Sống vui tỏa sng Ninh Ha dot com

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai Hồng

6/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh Hoạt Đồng Hương - Ra Mắt Sch Năm 2016

 

 www.ninh-hoa.com