LỜI PHÁT BIỂU

Nguyễn Thị Giỏi

 

  

Kính chào quư quan khách Đồng hương Ninh Ḥa-Dục Mỹ hiện diện trong ngày hôm nay.

Tôi,  Nguyễn Thị Giỏi xin có đôi lời củng quư vị.

 

Tôi xin chân thành cảm tạ Ban Tổ Chức, thầy Ngô và cô Hà, Trâm Anh và anh Quang đă bỏ nhiều thời giờ và công sức để sắp xếp cho cuộc họp mặt ngày hôm nay.

 

Tôi xin chân thành cám ơn anh Lữ An, trưởng ban văn nghệ phụ trách chương tŕnh giúp vui văn nghệ ngày hôm nay. 

 

Kính thưa quư vị,

 

Trong suốt 10 năm sinh hoạt của Ninh-hoa.com, tôi luôn bên anh để chia sẻ tâm t́nh cùng anh để anh yên tâm điều hành trang mạng Ninh-Hoa.com đến nay được 10 năm.

 

Nhân đây, tôi cũng xin cám ơn những thành viên của Ninh-Hoa.com.  Phải công nhận rằng, nhờ có Ninh-Hoa.com quư vị mới có cơ hội viết bài, và nhờ có quư vị Ninh-Hoa.com mới tồn tại đến ngày hôm nay. 

 

Cho nên chúng ta từ mọi nơi quy tụ về đây cũng chỉ v́ cụm từ Quê hương, T́nh yêu và Kỷ niệm (Tôi xin mưọn lời của thầy Phạm Thanh Khâm). 

 

Tôi cũng xin cám ơn các anh chị trong nước luôn gắn bó và chia sẻ với Ninh-Hoa.com trong 10 năm qua như anh chị Hải Lộc, chị Thanh Trí, cô Lê Thị Đào, chị Lương Lệ Huyền Chiêu, thầy Dương Anh Sơn, và em Hà thị Thu Thủy luôn chân t́nh giúp đỡ trong mọi chặng đường thăng trầm của Ninh-Hoa.com dù với sức khỏe rất giới hạn của em.

 

Ngoài ra, tôi xin chân thành cảm tạ các Thầy Cô và anh chị đă hỗ trợ tài chánh và công sức cho việc thực hiện Đặc san số 4 ra mắt ngày hôm nay.

 

Kính thưa quư vị,

 

Trong mọi cuộc hội họp, việc tổ chức và tiếp đón, chắc chắn không sao tránh được sơ suất, xin niệm t́nh tha thứ..

 

Xin cám ơn.

 

 

NGUYỄN THỊ GIỎI.

  

 

 

 

 

 
   
   
   
   

Hội Ngộ NH-DM 2012

www.ninh-hoa.com