Hội Ngộ Đồng Hương Ninh Ḥa-Dục M
N
gày 06/10/2012 Tại San José, California

THƯ MỜI HỘI NGỘ

BÀI HÁT HỘI NGỘ: Ninh Ḥa, Ninh Ḥa - Thơ: Huyền Chiêu, Tiếng hát: Thu Thủy

 

 

Bài Phát Biểu - Lê Văn Ngô

Lời Phát Biểu - Trâm Anh

Lời Nói Trước Buổi Họp Mặt -
Nguyễn Văn Thành 

Chuyện Kể Của Những Người Cao Niên - Phạm Thanh Khâm

Lời Phát Biểu - Nguyễn Thị Giỏi

Mơ Vượt Sóng... - Phi-Ṛm

Tri Ân Người - Trần Thị Chất

Thoáng Vui Hội Ngộ - Lâm Minh Tài

Đến Với Ngày Hội Ngộ San Jose- Trâm Anh
Kỳ 1    |    Kỳ 2   |    Kỳ 3   |    Kỳ 4 

Tản Mạn Về Ngày Hội Ngộ -Trần Thị Chất
Kỳ 1    |    Kỳ 2   |    Kỳ 3    |    Kỳ 4

Những Kỷ Niệm Sau Ngày HN - Trâm Anh

  Kỳ 5     |     Kỳ 6    |    Kỳ 7  

Chút Cảm Nghĩ Về ĐẶC SAN 4 - Trâm Anh

Nỗi Niềm Sau Hội Ngộ - Hà Thị Thu Thủy

PHẦN 1       |       PHẦN 2   

 
   

H̀NH ẢNH HỘI NGỘ

 

 

►  Tại Hội Ngộ  | ►  Kỷ Niệm 10 Năm

►  Đồng Hương & Thân Hữu -2

►  Đồng Hương & Thân Hữu -1

►  Đồng Hương & Thân Hữu -3

   
   

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN TỚI ĐẶC SAN

   

►  Phi-Ṛm 

►  Nhất Chi Mai 

►  Nguyễn Thị Lộc 

 ► Nhà Quê - Trần B́nh Trọng 

►  Lư Hổ (PhanSong) 

►  ThiThi 

►  Nguyễn Thị Phương Hiền

►  Trâm Anh 

   
   
 
 

www.ninh-hoa.com

   
   

VIDEO HỘI NGỘ

   
   

  VĂN NGHỆ - CA HÁT 

 

 

   
   

  VĂN NGHỆ - CA HÁT 

   

 

   

  VĂN NGHỆ - CA HÁT 

   

 

   
   
   
   

  VĂN NGHỆ - CA HÁT 

   

 

   

  VĂN NGHỆ - CA HÁT 

 

 

   

  VĂN NGHỆ - CA HÁT 

 

   

  TRAO QUÀ KỶ NIỆM 

   

 

 

  ĐẠI ĐỨC THÍCH NGUYÊN HỶ  - PHÁT BIỂU

   

 

   

  HỘI NGỘ QUƯ THẦY

   

 

 

 
 
 

www.ninh-hoa.com