Ḥn Khói

Những Ngày Không Dễ Nguôi Ngoai 

 Đi Cà Phê Với Thầy

Ninh Ḥa Em Ơi

Lầu Hoang

 

 

Lê Quốc Sinh
Sinh năm : 1974
Quê quán : Ḥn Khói - Ninh Ḥa - Khánh Ḥa
Cử nhân Văn chương
Đă đăng THƠ, NGHIÊN CỨU, PHÊ B̀NH VĂN HỌC trên Văn nghệ, Văn nghệ trẻ, Văn, Nha Trang, Tiền Phong, Thanh Niên, Tuổi Trẻ…
Đă in xong tập thơ: SỐNG ĐẦU (NXB Trẻ -2004) cuối tháng 10/2004
E-mail:
le_quocsinh@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lục Bát Làng

Miền Trung

 Ốm

Thơ Mẹ

Giữa Ḍng

Suy Nghĩ

Câu Rượu Đêm Mưa