Vươn Điều Của Anh

K Ức Tuổi Thơ

Bi Thơ Dng MẸ

Ngắm Trăng

Bn Bờ Chuỗi Ngọc

Ma Xun Nhớ 

Cht Mơ Xun

Tm - Mưa Đng

Bi Thơ Cho Anh

 

 

 PHAN THỊ HƯƠNG THU

 

Cựu học sinh trường Trung Học Ninh Ha, Trần Bnh Trọng.

 

 

 

Hiện cư ngụ tại Ninh Ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sầu Đng

Nguyệt Mơ

Tuổi Thơ

Khng Đề

Thu Nhớ 

Ma Thu Trong Mắt Em

Nỗi Buồn

 Lời Ru 

Nhớ Mẹ