Những Bi Viết Khc:

Đồng Hương V Thn Hữu NH Tại Masschasusetts Vui Xun Canh Dần (2010)

Đồng Hương V Thn Hữu NH Tại Masschasusetts Vui Xun Tn Mo (2011)

Trước Thềm Năm Mới Nhm Thn (2012)

 

 

 

 

 

 

 

Buồn Vui...Nội Tr...
Kỳ 1  |  Kỳ 2  |  Kỳ 3

Kỳ 4  |  Kỳ 5  

Tuy Ha Dấu Yu
Kỳ 1   |  2   |  3   |  4

  Kỳ 5   |  6  |   7  

Kỷ Niệm...Vui 

Ba Ngi...Thời Thơ Ấu

Nỗi Lng  

Thời Nội Tr: Kỳ 1 | Kỳ 2

Tướng Qun "Caramen"

Dấu Ấn...Tuổi Thơ   

Hai ng Thầy..Hai ng Kẹ

Trch Đoạn Hồi K Của Đốc Học Trần Cảnh

Trở Về

Chị Ti V Bức Hnh

 

 

-  PHAN KIỀU OANH
Sinh năm Ất Dậu (1945).

Bn nội: Xm Rượu, Ninh Ha

Bn ngoại: Phước Đa, Ninh Ha.

 

Cựu học sinh:

  Trường Nữ Trung học, Nha Trang

Trường Trung học Nguyễn Huệ, Tuy Ha.

 

Kha 4/Sư phạm Quy Nhơn (1965-1967).

 

Hiện đang sống tại miền Đng Bắc Hoa Kỳ,

tiểu bang Massachusetts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyện Kể Cầu DINH

 

 

 

 

 

 

Xun Chia Ly

Tnh Xun

Nắng Chiều Xun

Tiễn Biệt MẸ