PHÂN ƯU            

Được tin buồn:

 

 

Chị Trần Huệ Liên 

 

 

Pháp danh Huệ Liên

Hiền thê của bạn Trần Cao Tần

 

Đã tạ thế ngày 25 tháng 7 năm 1919

tại Miami Florida, USA

 

Hưởng thọ 72 tuổi

 

 Chúng tôi xin thành thật phân ưu

cùng anh Tần và toàn thể tang quyến

 


 

 

Chúng tôi xin cầu chúc Anh Linh
Chị Liên sớm tiêu diêu miền cực lạc

 

Thành Kính Phân Ưu :

Cao Xuân An

Vũ Duy Chân

Võ Đức Diễn

Võ Thế Hào

Nguyễn Nhiếp

Vũ Quốc Oai

Lê Thanh Phong

Nguyễn Hữu Quang

Nguyễn Đức Tường

Trần Đình Thám

Nguyễn Phượng Các

Nguyễn Phong Châu

Nguyễn Thượng Khang

Lưu Thanh Lâm 

Nguyễn Bích Như

Vũ Tiến Phái

Đỗ Minh Tiết

Phạm Kế Viêm

Nguyễn Văn Vỹ

 

 

 

Chúng tôi xin Chia Buồn với thầy Tần

và tang quyến. Thành kính nguyện cầu anh linh hiền thê của thầy là Bà Trần Huệ Liên

sớm vãng sinh vào nước Phật.

 

Gia đình:

 

Nguyễn Văn Thành
 

 

www.ninh-hoa.com