PHÂN ƯU            

 

Được tin buồn:

 

Gs PHẠM VĂN ĐÀM

 

- Cựu Hiệu trưởng trường
Trung học Công lập Nguyễn Trãi, Sài Gòn.

- Cựu Thanh tra Trung học và Giáo sư
các lớp 12 trường Trung học Tư thục
Đệ nhị cấp 187 đường Gia Long, Sài Gòn.

 

Vừa thất lộc ngày 24 tháng 4 năm 2019

Hưởng thọ 85 tuổi

 

 

Xin thành thực chia buồn với toàn tang quyến và cầu mong hương linh người quá cố
tiêu diêu miền cực lạc.

 

 

Nguyễn Văn Vỹ:
Nguyên Giám học trường Văn Hóa

Vũ Quốc Oai:
Nguyên Giảng Nghiệm Trưởng
Đại học Sư Phạm Sài Gòn

 

 

www.ninh-hoa.com