PHÂN ƯU            

Được tin:

 

 

     

 

  Giáo sư NGUYỄN VĂN PHÚ

Nguyên Hiệu trưởng
Trung Học Tư Thục Hưng Đạo Saigon

 Pháp danh Hoằng Hữu

đã tạ thế ngày 17 tháng 2 năm 2013
nhằm ngày 8 tháng Giêng năm Quý Tỵ
tại Montréal, Québec, Canada

 Hưởng thọ 86 tuổi

 

 


Chúng tôi xin thành kính chia buồn cùng bà Nguyễn Văn Phú cùng toàn thể tang quyến.

Cầu mong vong linh người quá cố tiêu diêu miền Tây Phương cực lạc quốc.

 

Gia đình một nhóm thân hữu cựu sinh viên Đại Học Khoa Học Saigon :
 

Vũ Xuân Châu

Nguyễn Phượng Các

Võ Đúc Diễn

Đặng Văn Định

Võ Thế Hào

Nguyễn Bích Như

Nguyễn Nhiếp

Nguyễn Thượng Khang

Lê Trọng Lập

Nguyễn Đoan Phi


Lê Phụng

Vũ Tiến Phái

Nguyễn Hữu Quang

Tạ Văn Quang

Trần Đình Thám

Trần Cao Tần

Nguyễn Văn Thành

Đỗ Minh Tiết

Phạm Kế Viêm

Nguyễn Văn Vỹ

 

 

 

www.ninh-hoa.com