PHÂN ƯU            

Được tin:

 

      

 

Giáo sư TÔ ĐỒNG

 

Nguyên khoa trưởng
Đại Học Dược Khoa Saigon
1974-1975

mới thất lộc ngày 23 tháng 8 năm 2012
tại Newport, California, Hoa Kỳ

Hưởng thọ 80 tuổi

 

Chúng tôi một nhóm cựu sinh viên
trường Đại Học Khoa Học Saigon

cùng ban khoa học với giáo sư Tô Đồng,
xin thành thực chia buồn với

Bà Tô Đồng, Khuê Danh Nguyễn Loan

cùng tang quyến

 

Cầu xin vong linh người quá cố trực chỉ

Tây Phương Cực lạc quốc. 

Đặng vũ Biền

Nguyễn Phượng Các

Vũ Duy Chân

Vũ Xuân Châu

Nguyễn Phong Châu

Võ Đức Diễn

Nguyễn Đại Dzương

Đàm Quang Hưng

Võ Thế Hào

Nguyễn Thượng Khang

Nguyễn Bích Như

Vũ Quốc Oai

Vũ Tiến Phái

Lê Phụng

Nguyễn Đoan Phi

Nguyễn Văn Phú

Nguyễn Hữu Quang

Tạ Văn Quang

Nguyễn Đức Tường

Bạch Ly Từ

Trần Cao Tần

Nguyễn Văn Thành

Phạm Kế Viêm

Nguyễn Văn Vỹ

 

 

www.ninh-hoa.com