PHÂN ƯU            

Được tin buồn anh:

 

    
NGUYỄN HỮU QUANG

 Nguyên Giảng Viên Vật Lý

Đại học Khoa học Sài Gòn

 

thất lộc ngày 9 tháng 9 năm 2021

tại Ottawa, Ontario, Canada

Hưởng thọ 85 tuổi

 

Chúng tôi, một nhóm cựu sinh viên

Đại học Khoa học Sài Gòn,

xin thành thực chia buồn với

Chị Quang, khuê danh Nguyễn Kim-Tuyến

 

cùng tang quyến

Và nguyện cầu hương linh anh

sớm phiêu diêu miền cực lạc.

  

 


 Các bạn:

 

Cao Xuân An

  Nguyễn Bích Như

Nguyễn Phượng Các

  Vũ Quốc Oai

Vũ Duy Chân

  Vũ Tiến Phái

Nguyễn Phong Châu

  Bùi Văn Quán

Vũ Xuân Châu

  Trần Cao Tần

Phạm Huy Cường

 

Trần Đình Thám

Võ Đức Diễn

  Nguyễn Văn Thành

Trần Trọng Giễn

  Đặng Hồng Tiệm

Võ Thế Hào

  Đỗ Minh Tiết

Cao Thu Hiền

  Bùi An Tốn

Hoàng Lê Hùng

  Bạch Lý Từ

Nguyễn Thượng Khang

  Nguyễn Bát Tuấn

Lê Trọng Lập

  Nguyễn Đức Tường

Nguyễn Nhiếp

 

Phạm Kế Viêm

 


 

Được tin thầy NGUYỄN HỮU QUANG
vừa từ trần ngày 9 tháng 9 năm 2021
tại Ottawa, Ontario, CANADA

 hưởng thọ 85 tuổi

 

Nhóm Đồng Hương và Thân Hữu trong

www.ninh-hoa.com

xin chia buồn với tang quyến.

 

Cầu nguyện linh hồn Thầy sớm về

với cõi vĩnh hằng.

 

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

 

www.ninh-hoa.com