PHÂN ƯU            

Được tin buồn :

 

    


 Ông LÊ PHỤNG

 Từ trần ngày 10 tháng 11 năm 2017

Tại Montreal, Canada

 Hưởng thọ 85 tuổi

 

Chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng
tang gia. Nguyện cầu hương linh ông
Lê Phụng sớm phiêu diêu miền cực lạc.

 Gia đình các bạn cựu sinh viên trường
Đại Học Khoa Học Saigon :

 


 Các bạn:

Nguyễn Phượng Các

Nguyễn Phong Châu

Võ Đức Diễn

Hoàng Lê Hùng

Nguyễn Bích Như

Vũ Tiến Phái

Tạ Văn Quang

Đỗ Minh Tiết

Trần Cao Tần

Phạm Kế Viêm

 

Vũ Duy Chân

Võ Thế Hào

Cao Thu Hiên

Nguyễn Nhiếp

Vũ Quốc Oai

Nguyễn Hữu Quang

Nguyễn Đức Tường

Trần Đình Thám

Bạch Lý Từ

Nguyễn Thượng Khang
Nguyễn Văn Vỹ

 


 

Cảm ơn Gs Tiến sĩ đã đóng góp những tài liệu quý báu và hữu ích cho nền Văn học hải ngoại:

http://www.ninh-hoa.com/Ninh-HoaDOTcom-GSLePhung-Index.htm

 

Gia đình Nguyễn Văn Thành

cùng nhóm Đồng Hương và Thân Hữu trong

www.ninh-hoa.com

xin chia buồn với tang quyến.

 

Cầu nguyện linh hồn Thầy an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

 

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

 

www.ninh-hoa.com