PHÂN ƯU            

Được tin buồn anh:

 

    
ĐÀM QUANG HƯNG

 G.S trường Đại Học Cộng Đồng Houston

 vừa từ trần ngày 6 tháng 3 năm 2017
tại Houston, Texas

 hưởng thọ 85 tuổi

 

 Chúng tôi cầu mong hương linh của anh về tây phương cực lạc quốc.

 Chúng tôi xin thành thực

chia buồn với chị Hưng, khuê danh Nguyễn Phạm Linh Chân

 cùng đại gia đình họ Đàm.

 

 


 Các bạn:

Cao Xuân An

Vũ Duy Chân

Nguyễn Phong Châu

Vũ Xuân Châu

Vũ Tiến Cường

Võ Đức Diễn

Võ Thế Hào

Nguyễn Thượng Khang

Nguyễn Bích Như

Vũ Quốc Oai
Lê Trọng Lập

Vũ Tiến Phái

Nguyễn Nhiếp

Nguyễn Hữu Quang

Tạ Văn Quang

Trần Đình Thám

Hà Quang Thuân

Nguyễn Đức Tường

Đỗ Minh Tiết

Phạm Kế Viêm

Nguyễn Văn Vỹ

 


 

Được tin thầy ĐÀM QUANG HƯNG
vừa từ trần ngày 6 tháng 3 năm 2017
tại Houston, Texas

 hưởng thọ 85 tuổi

 

Gia đình Nguyễn Văn Thành

cùng nhóm Đồng Hương và Thân Hữu trong

www.ninh-hoa.com

xin chia buồn với tang quyến.

 

Cầu nguyện linh hồn Thầy sớm về với cõi PHẬT

 

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

 

www.ninh-hoa.com