PHÂN ƯU            

Nhận tin buồn:

 

Chị  Nguyễn Bích Như

 

Nhũ Danh Phạm Thị Ngọc Thuý

 

Từ trần ngày 04 tháng 09 năm 2019

Tại San Jose , California, USA

 

Hưởng thọ 82 tuổi

 

 

Chúng tôi xin thành thật chia buồn

cùng anh Nguyễn Bích Như và gia đình. Nguyện cầu anh linh chị Nguyễn Bích Như sớm phiêu diêu miền cực lạc.

 


 

Gia đình các anh em :

  ⁃  cựu sinh viên trường Đại Học
     Khoa Học Saigon

  ⁃  cựu chuyên viên Nguyên Tử Lực
     Cuộc.

Cao Xuân An

Nguyễn Phượng Các

Nguyễn Phong Châu

Tôn Thất Côn

Đặng Văn Định

Võ Thế Hào 

Nguyễn Vũ Hải

Nguyễn Thất Hiệp

Nguyễn Thượng Khang

Lưu Thanh Lâm

Nguyễn Ngọc Nhã

Vũ Quốc Oai 

Nguyễn Hữu Quang

Nguyễn Cao Sơn

Nguyễn Đức Tường

Trần Đình Thám 

Nguyễn Thành Thi 

Phạm Kế Viêm

 

Nguyễn Tư Bân 
Vũ Duy Chân 
Nguyễn Quốc Chương
Phạm Huy Cường
Phùng Liên Đoàn
Võ Đức Diễn
Cao Thu Hiền
Hoàng Lê Hùng 
Phạm Trọng Khôi 
Ngô Đình Long
Nguyễn Nhiếp
Vũ Tiến Phái 
Tạ Văn Quang
Nguyễn Bát Tuấn
Đỗ Minh Tiết

 Trần Cao Tần
 
Bạch Lý Từ 
Nguyễn Văn Vỹ

 

   Thành Kính Phân Ưu

 

www.ninh-hoa.com