CÁO PHÓ     

Chúng tôi đau buồn báo tin Cha chúng tôi là :

       

Ông Lư Quang Tánh
nguyên Giáo sư dạy môn Toán
trường Trung học Võ Tánh Nha Trang
 

đã qua đời vào lúc 16 giờ 10 phút
ngày 16 tháng 10 năm 2007
tại
8441 Carnegie Street
Westminster, California 92683, Hoa Kỳ

Hưởng th
72 tuổi.


Thay mặt mẹ là
Trần Thị Diệu Trang
các em tại Hoa Kỳ
 

Con trai Lư Quang Thanh
Con dâu
Lương Lệ Túy Phượng

75 Hồng Bàng, Nha Trang, Việt Nam
ĐT:
058510782

Nhóm Thầy Cô và cựu học sinh Võ Tánh và Nữ Trung học Nha Trang

thành kính chia buồn cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Thầy
sớm được vãng linh miền cực lạc.


CHIA BUỒN

 

Được tin buồn
anh Lư Quang Tánh đã tạ thế.

Chúng tôi vô cùng thương tiếc,

nguyện cầu hương hồn anh sớm về nước Phật và thành thật chia buồn cùng chị Diệu Trang.

 

Bà quả phụ Lương Trấp

Và các con

Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam

17 tháng 10 năm 2007

 

Xin thành thật chia buồn cùng chị
Diệu Trang
và tang quyến.  Nguyện cầu
hương linh anh về cõi niết bàn.

Gia đình Phan Thanh Tâm (Minnesota) 

www.ninh-hoa.com