PHÂN ƯU                  


Được Tin Buồn:

        

Huỳnh Thị Mỵ Cơ
Pháp danh:   Phương Thọ
Sinh năm:  1947

Cựu hoc sinh trường TH Võ Tánh &
Nữ Trung học Nha Trang năm 1965.

đã mệnh chung vào lúc 6:27 phút chiều  ngày 5 tháng 10 năm 2008
tại
bệnh viện Kaiser Permanente,
Santa Clara, California.

 

Linh cữu được quàn tại : Oak Hill Funeral Home And Memorial Park,
San José.

Lễ an táng được cử hành
ngày 12 tháng 10 năm 2008 lúc 12:00pm - 3:00pm.

 

Chúng tôi vô cùng đau đớn và thương tiếc trước sự mất mát lớn lao này. Thành kính chia buồn cùng Anh Lê trung Hiếu

và tang quyến. Nguyện cầu hương linh bạn Mỵ Cơ sớm tiêu diêu về miền cực lạc.

 

Nhóm bạn hữu Võ Tánh & Nữ Trung học
Nha Trang :

 

Nguyễn thị Lê Hương

Nguyễn thị Lý

Nguyễn thị Ngọc

Mai Hoàng Anh

Dương thị Sâm
Nguyễn thị Thí

Hồ thị Hoa

   Phan Nguyệt Anh

   Nguyễn Hữu thị Diệp

Nguyễn thị Phương Nga

   Vũ thị Minh Dung

  

 

 

 

 

 

Phạm thị Thu

Phan thị Quyên

Nguyễn Trần Tấm

Tôn Nữ Ngộ Khê

Lữ Thanh Cư
Nguyễn thị Chung

Phan thị Lang

Phạm thị Cúc

Nguyễn thị Hương

Võ thị Mỹ Ngọc

 

 

 

 

 

 

Võ Tánh - Nữ Trung Học


 

www.ninh-hoa.com