THÀNH KÍNH PHÂN ƯU   


Vô cùng thương tiếc Anh:

          

Nguyễn Lương Thuật
Cựu SQ Hải Quân Khóa 16 Nha Trang
Cựu HS Trường TH Võ Tánh, Nha Trang

đã mệnh chung vào lúc 6 giờ sáng
ngày 20 tháng 9 năm 2007
tại Seattle, Washington, USA
Hưởng th
67 tuổi.


Linh cữu được quàn tại Bonney-Watson
1732 Broadway
Seattle, Washington 98122
Tel. (206) 322-0013
Website: www.bonneywatson.com

Lễ hỏa táng : 
ngày 25 tháng 9 năm 2007 lúc 11:00 sáng
 

Chân thành chia xẻ nỗi đau buồn cùng
Chị
Trương Bích Khuê
và tang quyến trong sự mất mát to lớn này.

Nguyện cầu linh hồn Anh Nguyễn Lương Thuật
an lành về miền cực lạc.

 

Thầy Cô và Bạn Hữu VT-NTH:

Thầy Cô Bùi Ngoạn Lạc

Thầy Cô Nguyễn Đức Giang

Cô Kim Thành

Cô Nguyễn Thị Thanh Trí
Thầy Cô Châu Phan Anh

Thầy Nguyễn Trung Can
Thầy Cô Phạm Thị Hải

Thầy Văn Hùng Thận
Cô Hồ Thị Phương Lan

Bùi Thị Lài

Nguyễn Toàn Vẹn

Nguyễn Bạch Tuyết

Lê Duy Mậu

Cao Hữu Dũng

Lê Tố Anh

Trần Thế Vinh

Phạm Ngọc Cửu

Trần Ngọc Phụng

Đoàn Thảo

Lê Hùng Phong

Quỳnh Anh

Trường Sơn-Khánh Yên

Nguyễn Lạt

Văn Hùng Đốc

Nguyễn Văn Sanh

Trần Thị Thu
Huỳnh Đông

Nguyễn Ngọc Bình và Châu

Trương Thị Long Ái (VN)

Đặng Như Đức (VN)

Nguyễn Văn Tài (VN)
Bs Nguyễn Tâm Thanh-Hương

Phương Nga (Nebraska)
Đỗ Thị Báu (Germany)

Hồ Thanh Phong
Hồ Thanh Bách (Germany)
Bs Lê Ánh và Hoàn

Châu Ngọc Quế -
và Phạm Hồng Loan
Nguyễn Bá Dinh
Bạch Huệ

 

 

 

 

Cao Thị Đồng Phước

Nguyễn Thanh Ty

Trịnh Toàn

Cao Thị Liên Hương

Ngô Thị Thu

Phạm Quang Thiệp

Thái Diệu Nga

Hồ Văn Thinh

Nguyễn Văn Thành

Trần Đăng Hồng

Nguyễn Anh Nam

Nguyễn Văn Thuần

Trương Mỹ Nam

Phạm Tín An Ninh

Trần Đức Sô

Hồ Văn Tâm

Nguyễn Trần Tấm

Bs Bùi Thiều và Simone

Nguyễn Ngọc Diệp

Cao Hữu Thành
Cao Thị Liên Hoa
Cát Ngọc Giao

Mai Sa Mạc

Trần Đăng Nhơn (VN)

Phạm Thị Cúc (VN)

Trần Đăng Lộc (VN)

Chế Minh Điền (VN)

Lê Văn Trợ (VN)

Tố Tân (CA)

Vĩnh Ty

Non (Austin, Texas)
Loan Anh-Vinh (Texas)
Hồ Thị Thiệp (Germany)

Trần Thị Mai (Germany)

Ngô Cao Chi

Nguyễn Ngọc Du
Chế Hồng Loan
Bùi Thị Thanh Hải
Phạm Mộng Loan

Nguyễn Công Thuần

 

 

 

 

 

Võ Tánh - Nữ Trung Học


 

www.ninh-hoa.com