P H Â N   Ư U     

Được tin buồn:

Thầy  Hoàng Thuyên
Pháp danh: Tuệ Pháp

đã tạ thế vào lúc 1 giờ 25 phút sáng
ngày 18 tháng 7 năm 2007
Hưởng th
72 tuổi.

Linh cữu được quàn : 
Memorial Rose Hill, California.

Lễ hỏa táng :  ngày 26 tháng 7 năm 2007 trong khoảng 9:00AM - 11:00AM

 

 

Nhóm cựu học sinh Đệ Nhất A1 Võ Tánh

Trần thị Xuân Hoa
Nguyễn văn Dậu
Phạm thị Thu
Hà ngọc Giao
Nguyễn hữu thị Diệp
Lưu ngọc Chương
Nguyễn thị Danh
Lê thị Hạnh
Nguyễn thị Thí


thành kính chia buồn cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Thầy
sớm được vãng linh miền cực lạc. 

www.ninh-hoa.com