P H Â N  Ư U         

Được tin buồn Thân Phụ của anh
Huỳnh Minh Tâm
là:

Cụ Ông  Huỳnh Tân 

Sinh năm 1913

Mất lúc 2 giờ sáng, ngày 31 tháng 01 năm 2010  tại
Royal Garden Hospital Eastern
Tiểu bang California, USA.

Hưởng th 97 tuổi.

 

Tang lễ sẽ cử hành tại
Rose Hills Mortuary

3888 Workman Mill Rd., Whittier Mill, CA.

Lúc 4-6 giờ chiều ngày 4 tháng 2 năm 2010.

 

 

 

    

 

BAN TRỊ SỰ TUỆ THÀNH HỘI QUÁN
BANG QUẢNG ĐÔNG NINH HÒA

 VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC VỪA NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN  

TRƯỞNG BỐI HUỲNH TÂN 

PHÁP DANH NHẬT THIỆN PHƯỚC .  

NGUYÊN TRƯỞNG BAN NGHI LỄ , TỔNG VỤ BANG QUẢNG ĐÔNG NINH HÒA.

SINH NĂM 1913 ,

TẠ THẾ NGÀY 31/01/2010
(NHẰM NGÀY 17 THÁNG CHẠP NĂM KỶ SỬU). 
TẠI ROYAL GARDEN HOSPITAL EASTERN
TIỂU BANG CALIFORNIA USA
HƯỞNG THỌ 97 TUỔI .

    BAN TRỊ SỰ VÀ TOÀN THỂ KIỀU CHÚNG BANG QUẢNG ĐÔNG NINH HÒA VIỆT NAM THÀNH THẬT CHIA BUỒN ĐẾN TOÀN THỂ TANG QUYẾN. XIN VĨNH BIỆT HƯƠNG LINH. CẦU NGUYỆN HƯƠNG HỒN CỤ SỚM VÃNG SINH CỰC LẠC .

 THAY MẶT BAN TRỊ SỰ BANG QUẢNG ĐÔNG NINH HÒA VÀ TOÀN THỂ KIỀU CHÚNG .

    BANG TRƯỞNG 

  QUÁCH BÌNH

 

 

 Chúng tôi thành thật chia buồn gia đình Huỳnh Minh Tâm.  Xin nguyện cầu hương hồn của cụ Ông sớm về cõi Phật

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Gia Đình Phó Thông Như
(Nhà sách Văn Hóa)

Gia Đình chị Lương Linh Kiều
Gia Đình Huỳnh Khải Đôn
Gia Đình Phó Đức Lâm

Nhóm Đồng Hương Thân Hữu trong
www.ninh-hoa.com chia buồn cùng anh Huỳnh Thọ Huyên, chị Huỳnh Lệ Hoa,
anh Huỳnh Minh Tâm

Được tin thân phụ
bạn Huỳnh Minh Tâm là
cụ Ông : HUỲNH TÂN.
Pháp danh Nhật Thiện Phước
Sinh năm 1913
Mất ngày 31/01/2010
(Nhằm ngày 17 tháng chạp năm Kỷ Sửu)
tại ROYAL GARDEN HOSPITOL EASTERN
tiểu bang CALIFORNIA USA
Hưởng thọ 97 tuổi.

Chúng tôi nhóm cựu học sinh Bán Công niên khoá 65 - 68 thành thật chia buồn cùng tang quyến. Cầu chúc cho hương hồn cụ  sớm về cõi Phật.


Nguyễn Lại A - Lưu Thế Ninh - Phùng Nam -
Phan Phụng Dung - Hàng Phúc Nguyên -
Đặng Thị Ngọc Nữ (USA) - Nguyễn Thị Bé (USA)

Chúng tôi và gia đình thành thật chia buồn cùng hai bạn TÂM - CÚC. Cầu nguyện cho hương linh cụ sớm vãng sanh cực lạc..


Gia đình
Lưu Thế Ninh - Thái Thị Thanh.
Quách Tấn Cang - Trần Thị Như Sẹt.
Huỳnh Hớn Trang - Huỳnh Thị Mỹ Hoa
Khu Them Nguyen - Phan Ái Ngọc (Bỉ)
Hồ Minh Tuấn (San Jose)
GĐ Ông Nguyễn Văn Tơ
Nguyễn Thị Kim Xuân - Nguyễn Thị Kim Dung
GĐ Phan Tiên Thành - Trần Thị Chất
Võ Thị Tể
- Trần Anh Tuyến
Trần Đức Tịnh - Trần Đức Thảnh
Trần Đức Cảnh