PHÂN ƯU            


Nhận được tin buồn
Thân mẫu Thầy NGUYỄN MINH TƯỜNG


 

   

Bà Quả phụ  Nguyễn Văn Dơi

Nhũ danh: NGUYỄN THỊ ĐÍNH
Pháp danh: NGUYÊN CHÁNH

Sinh năm 1925
tại Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Đã tạ thế lúc 19 giờ 16 phút,
ngày 9 tháng 5 năm 2019
(nhằm ngày 5 tháng 4 năm Kỷ Hợi)
tại Santa Ana, California, USA
 

Hưởng thọ 93 tuổi

  

Nhóm Đồng Hương Thân Hữu trong
www.ninh-hoa.com

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 


Chúng tôi xin Chia Bun vi Thầy Tường
và tang quy
ến.  Xin cầu nguyện hương linh
Cụ Bà sớm phiêu diêu miền cực lạc.
 

-Cựu giáo sư và cựu học sinh
trường Trung học Trần Bình Trọng/Ninh Hòa 

 

www.ninh-hoa.com