PHÂN ƯU            


Nhận được tin buồn Thân mẫu
 của chị LÊ THỊ LỘC (Hải Lộc) là:

Cụ Bà Nguyễn Thị Mạng

Pháp danh: Chơn Đắc
Quê quán Ninh Hòa, Việt Nam

Sinh năm: 1923 - Quí Hợi

 

 Vừa qua đời ngày 11/02/2019
nhằm ngày 07 tháng Giêng năm Kỷ Hợi
tại Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam

 

Hưởng thọ: 97 tuổi

 

 

Nhóm Đồng Hương Thân Hữu trong
www.ninh-hoa.com.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 

 

Chúng tôi xin Chia Buồn với chị Lộc và tang quyến. Thành kính nguyện cầu hương linh Cụ Bà Nguyễn Thị Mạng

sớm vãng sinh vào nước Phật.

 

 

Gia đình:

 

Nguyễn Văn Thành  tại Minnesota,

Florida, Hoa Kỳ.
 

 

 

www.ninh-hoa.com