PHÂN ƯU            


Nhận được tin buồn Thân phụ

của Nguyễn Thị Bích Loan là:

Cựu Trung Tá Nguyễn Khắc Tín


Pháp danh Nhật Bảo Định

Sanh ngày 19 tháng 3 năm 1929

Vừa tạ thế ngày 16 tháng 10 năm 2016

(nhằm ngày 16 tháng 9 năm Bính Thân)

tại San Jose, California, Hoa Kỳ

Hưởng thọ 88 tuổi.

 

Chúng tôi, toàn thể cựu giáo sư và
cựu học sinh Trường Trung Học Vạn Ninh,

xin chia buồn cùng Bích Loan, Bích Thùy,

Bích Như,  Anh Nguyễn Văn Hường

và tang quyến.

 

Kính nguyện cầu Hương linh

Cụ Nguyễn Khắc Tín

sớm tiêu diêu Miền Cực Lạc

 

Toàn thể GS. & HS. Trung Học Vạn Ninh

Đồng Thành Kính Phân Ưu

 

 

 

www.ninh-hoa.com