PHÂN ƯU            

Nhận được tin buồn:

 

      

 

NGUYỄN THỊ THÍ

Bút hiệu: ThiThi, Tha Hương

sinh ngày 4 tháng 1 năm 1945 

tại Phước Sơn, Ninh Hòa, Khánh Hòa

cựu Gs Trung học Vạn Ninh trước 1975

 

Đã mãn phần lúc 6 giờ chiều

ngày 26 tháng 1 năm 2019

(nhằm ngày 21 tháng 12 năm Mậu Tuất)

tại Bệnh viện Regional Medical Center, San Jose, California

 

Hưởng thọ: 74 tuổi

 

Tang lễ được cử hành

ngày 8/02/2019

 

 

 Vô cùng xúc động nhận được tin buồn

 

  Nguyễn Thị Thí

 

Cựu Giáo sư Trung Học Vạn Ninh

 

đã tạ thế lúc 6 giờ chiều

ngày 26 tháng 1 năm 2019

tại San Jose, California

 

Chúng tôi toàn thể cựu Giáo Sư và

Cựu Học sinh

Trường Trung Học Vạn Ninh,

Thành kính chia buồn cùng gia đình

Cô Nguyễn Thị Thí và toàn thể Tang Quyến

 

Kính nguyện cầu Hương linh Cô

sớm vãng sanh về Cực lạc

 

Toàn thể cựu GS & Cựu HS

Trường Trung Học Vạn Ninh

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 

 

Nhóm Đồng Hương Thân Hữu trong
 www.ninh-hoa.com

 chia buồn cùng anh Nguyễn Sinh
và tang quyến.

 
 Cầu nguyện cho hương hồn của
người quá cố sớm về nơi đất Phật.

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 

 

Vô cùng thương tiếc:

 

Chị NGUYỄN THỊ THÍ
(bút hiệu: Thi Thi)

sinh ngày 4 tháng 1 năm 1945
tại Phước Sơn, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Đã từ trần lúc 6 giờ chiều
ngày 26 tháng 1 năm 2019
(nhằm ngày 21 tháng 12 năm Mậu Tuất)

tại Bệnh viện Regional Medical Center,
San Jose, California

Hưởng thọ: 74 tuổi

 

Chúng em, những người bạn nhỏ của Chị, thành thật chia buồn cùng gia đình Anh và tang quyến.

Nguyện cầu hương linh Chị sớm tiêu diêu
nơi miền Cực Lạc.

Vũ thị Nguyệt (Trang)
Nguyễn Vũ Trâm Anh
Trần văn Quang

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

www.ninh-hoa.com