PHÂN ƯU            

Được tin buồn:

 

 

     

 

Kiến trúc sư Phạm Ngọc Quế
Pháp danh: TỊNH AN

 

Sinh ngày 18/11/1938

(27 tháng 9 năm Mậu Dần)

tại Hà Nội, Việt Nam

 

 

Từ trần ngày 24/1/2020

(nhằm ngày 20 tháng 12 năm Kỷ Hợi)
tại Quận Cam, California

Hoa Kỳ.

 

Hưởng thọ 83 tuổi

 

 

 

XIN  CẦU MONG HƯƠNG LINH NGƯỜI 
 SỚM VÃNG SINH TÂY PHƯƠNG
 CỰC LẠC QUỐC.

 

Gia đình:

 

NGUYỄN VĂN VỸ - Minnesota, Hoa Kỳ
 

 

www.ninh-hoa.com