P H Â N  Ư U         

Nhận được tin buồn:

Anh LÊ BÁ THIÊN
Sinh năm 1948

Phó Chủ nhiệm Câu Lạc Bộ
THƠ ĐƯỜNG Trầm Hương, Khánh Hòa


Đã từ trần hồi 19:00 giờ ngày
13/01/2017 tại Bệnh viện Đa khoa
tỉnh Khánh Hòa.

 

Hưởng thọ 69 tuổi

 

Lễ Động quan lúc 15:00 giờ ngày 16/01/2017. Linh cữu được an táng tại Nghĩa trang xã Diên Hòa cùng ngày.

 

Câu Lạc Bộ Thơ ĐƯỜNG TRẦM HƯƠNG

 

KHÁNH HÒA kính báo

 


 

Nhóm Đồng Hương Thân Hữu trong
www.ninh-hoa.com.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 


Chúng tôi xin Phân Ưu với CLB Thơ ĐƯỜNG
và thành kính chia buồn cùng toàn thể gia đình
và cầu nguyện hương linh

anh LÊ BÁ THIÊN

sớm vãng sinh vào nước Phật.

 

 

Gia đình:

 

Nguyễn Văn Thành

Florida/Minnesota, Hoa Kỳ.
 

 


www.ninh-hoa.com