TIN BUỒN                           


 

Vô cùng thương tiếc 
 

Cụ  Khâu Lưu
(tức thầy Ba Lào)
Pháp danh: NHẬT Y VƯƠNG

Sinh ngày 24 tháng 6 năm 1916 (năm Bính Th́n)
  văng sinh Phật quốc ngày 15 tháng 9 năm 2004,
    nhằm ngày 2 tháng 8 năm Giáp Thân.
 

Hiệu:   KHÂU THIÊN BỒI

Đông y sĩ tại Ninh Ḥa, đă từng cứu sống nhiều người tại Ninh Ḥa, nguyên là bang trưởng bang Quảng Đông Ninh Ḥa trong hơn 4 thập niên:
1959 - 1975.


Thời gian từ năm 2000 - 2004, tuy tuổi đă cao nhưng cụ đă đi kêu gọi bà con người Ninh Ḥa đóng góp gởi về xây dựng lại chùa Hội Quán Quảng Đông,  đó là tâm nguyện sau cùng của cụ đă hoàn thành mỹ măn.

Cụ măn phần vào ngày 15 tháng 9 năm 2004 tại
Bệnh viện:  San Gabriel,
Thành phố: San Gabriel, California, USA

HƯỞNG THỌ:  89 TUỔI

Linh cửu hiện quàn tại UNIVERSAL CHUNG WAH FUNERAL HOME - PEINY LIANG

Số : 225 N. Garfield Ave., Alhambra, CA. 91801

Thăm viếng ngày 18 và 19 tháng 9 năm 2004,
thời gian từ 01:00 PM - 05:00 PM

Di quan lúc 11:00 AM (11 giờ sáng) ngày 22/09/04
Mai táng tại ROSE HILL MEMORIAL PARK
 

Huỳnh Minh Tâm
kính báo.

 

Toàn ban cộng tác của www.ninh-hoa.com
 thành kính chia buồn cùng Gia Đ́nh của Cụ
và cầu nguyện hương linh của người quá cố được yên nghỉ trong cơi vĩnh hằng.trang nhà www.ninh-hoa.com                                             trở về Chùa Quảng Đông