CHIA BUỒN     

Nhận được tin buồn thân phụ
của anh Huỳnh Khải Đôn
:

    
  

Cụ Ông Huỳnh Ngọc Hỷ

Sinh năm Giáp Tý, năm 1924
Đã
qua đời ngày 5 tháng 12 năm 2008

Lúc 12 giờ trưa tại Luân Đôn, Anh Quốc

Hưởng thọ 85 tuổi

  

 Thành kính chia buồn cùng
anh chị Huỳnh Khải Đôn và tang quyến.

 Nguyện cầu hương linh Cụ Ông
Huỳnh Ngọc Hỷ sớm về nơi tiên cảnh
 

 

 

Gia Đình:

 

- Ông Huỳnh Tân và các con
(Nhà sách Trung Thành)

- Bà Nhiêu Phụng Lục và các con

- Bà Trần Lệ Hoa

- Dịch Dũ Xương và Nguyễn Thị Thu

- Phó Đức Lâm

 

Nhận được tin cụ Huỳnh Hỷ qua đời tại Anh Quốc, Luân Đôn. Cộng đồng người Hoa Ninh Hòa xin thành thật chia buồn cùng gia quyến.
Cầu mong cho linh hồn cụ sớm được siêu thoát nơi miền cực lạc.


Cộng đồng người Hoa Ninh Hòa
Bang Hải Nam - Bang Quảng Đông -
Bang Triều Châu

Đồng kính viếng

Gia đình Ninh-Hoa@yahoogroups.com
Nhóm Đồng Hương Thân Hữu trong
www.ninh-hoa.com.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

www.ninh-hoa.com