PHÂN ƯU            

Vô cùng xúc động nhận được tin buồn,
Hiền Nội của Anh Lê Trọng Lập là:


Chị  Lê Lệnh Nghi
 

đã tạ thế ngày 15 tháng 12 năm 2018
tại San Diego, California

Hưởng Thọ 77 tuổi

 

Chúng tôi xin chân thành phân ưu với
Anh Lê Trọng Lập, các Cháu cùng toàn thể
Tang quyến.  Nguyện cầu Hương Linh Chị Nghi
sớm siêu thoát nơi cõi Vĩnh Hằng.

 


 

 

GIA ĐÌNH:
 

Nguyễn văn Vỹ

Nguyễn Thượng Khang

Nguyễn văn Thùy

Phạm Gia Hưng

Võ Thế Hào

Vũ Tiến Phái

Trần Cao Tn

Nguyễn Hữu Quang

Nguyễn Đức Tường

Phạm Văn Tuấn

Phạm Kế Viêm

Vũ Duy Chân

Vũ Quốc Oai

Trần Huy Bích

Thành Kính Phân Ưu

 

 

www.ninh-hoa.com