Ban trị sự Tuệ Thành Hội Quán
Quảng Đông Ninh Hòa và tang quyến
vô cùng thương tiếc báo tin:

 

       

 

Cụ Ông Huỳnh Ngọc Hỷ
(Đồng Thái)

nguyên là cựu Bang Trưởng
Bang Quảng Đông Ninh Hòa (1973 - 1982)

 

Đã từ trần lúc 12 giờ trưa (giờ Luân Đôn)  ngày 5/12/2008 nhằm ngày 9/11 năm
Mậu Tý tại Anh Quốc

 
Hưởng thọ 85 tuổi.

 

Tang lễ được tổ chức tại tang gia Anh Quốc

 

Lễ truy điệu được tổ chức vào lúc 14 giờ ngày 7/12/2008 nhằm 11/11 năm Mậu Tý tại hội trường Bang Quảng Đông Ninh Hòa, Việt Nam.

 

 

BTS Quảng Đông Ninh Hòa
cùng tang quyến kính báo

 

 


www.ninh-hoa.com