Gia đình chúng tôi vô cùng đau buồn báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn bè xa gần, vợ, mẹ, chị, cô, dì của chúng tôi là: 

 

 

      

 

NGUYỄN THỊ THÍ

sinh ngày 4 tháng 1 năm 1945 

tại Phước Sơn, Ninh Hòa, Khánh Hòa

cựu Gs Trung học Vạn Ninh trước 1975

Đã mãn phần lúc 6 giờ chiều

ngày 26 tháng 1 năm 2019

(nhằm ngày 21 tháng 12 năm Mậu Tuất)

tại Bệnh viện Regional Medical Center, San Jose, California

 

Hưởng thọ: 74 tuổi

 

Linh cữu được quàn tại Chapel of Flowers

900 South 2nd Street, San Jose, CA 95112

 

Chương trình tang lễ:

 

Ngày thứ Năm (7/2/2019)  

- 10:00AM - 11:30AM:

Lễ Nhập Quan

- 11:45AM - 9:00PM:

Thăm viếng

 

Ngày thứ Sáu (8/2/2019): 

- 9:00AM - 10:45AM:

Thăm viếng và đọc Điếu văn

- 11:00AM - 12:00AM:

Lễ Cúng cơm

Động Quan - Di Quan
- 1:00PM:

Lễ Hỏa táng

 

 

TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO

 

 Chồng: Nguyễn Sinh

Con gái: Nguyễn thị Minh Triết

Em chồng: Nguyễn thị Chiến, chồng và

các con (Hoa Kỳ)

Em chồng: Nguyễn Đấu, vợ và các con

(Việt Nam)

Em chồng: Nguyễn Tranh (Hoa Kỳ)

Em chồng: Nguyễn Đua, vợ và các con

(Việt Nam)

Cháu: Nguyễn thị Ánh Ngân (Việt Nam)

Cháu: Nguyễn thị Long Ngân (Việt Nam)

Cháu: Nguyễn Xuân Hiền (Việt Nam)

Cháu: Nguyễn thị Phương Tâm (Hoa Kỳ)

Cháu: Nguyễn Ngọc Châu (Hoa Kỳ)

Cháu: Nguyễn Ngọc Minh (Hoa Kỳ)

 

 CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG

 


www.ninh-hoa.com