P H Â N  Ư U          

Nhận được tin buồn Anh:

     

    TRẦN GIA THỨC
Bút hiệu: VÂN HỒNG

Sinh năm: 1949
Diên Khánh, Khánh Hòa

Hội viên CLB Thơ Đường
TRẦM HƯƠNG KHÁNH HÒA

Từ trần vào sáng ngày 8/4/2013
(tức ngày 28 tháng 2 năm Quý Tỵ)
 

Hỏa táng tại Nghĩa trang phía Bắc Thành phố Nha Trang.

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

 

CLB Thơ Đường TRẦM HƯƠNG KHÁNH HÒA kính báo

 


Thành kính chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu linh hồn anh TRẦN GIA THỨC an lành về nước Chúa.

 

 


www.ninh-hoa.com