Tu Le

Thuở Biết Yu

 

 

 

 


PHẠM THC TM

***
Cựu học sinh
Trường TH Trần Bnh Trọng Ninh Ha Nin kha 1959-1963

 

Hiện cư ngụ tại
Canada