Tết Nh Qu :  1  |  2 

Một Thong Ninh Ha

Nhớ Qu

 

 

  PHẠM THỊ THỤC

  Qu qun: Ninh Ha
 

 Cựu học-sinh Đệ Tứ 3
Trung học TBT Ninh-Ha,
Nin kha 1966-1967

 

Hiện sinh sống tại Si Gn, Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủy V Thục

Người Đn ng Ninh Ha

Chị Ti