Tát Nước Đầu Đ́nh

Hoa Đào Trong Thi Ca 

Kỳ 1    |    Kỳ 2  

Hoa Đào Trong Mắt Ai

Ngọc Lan Cố Quốc

Kỳ 1    |    Kỳ 2  

 

 


PHẠM THỊ NHUNG

Cựu Giáo Sư Phạm Thị Nhung dạy môn Quốc Văn trường nữ Trung Học GIA LONG tại Sài G̣n (1961-1975) và Régina Mundi (1969-1975).
 

Những tác phẩm đă xuất bản:
 

Truyện Kiều và Tuổi Trẻ đồng soạn với giáo sư Lê Hữu Mục và ds Đặng Quốc Cơ (1999)

Tiếng nói Đoàn Thị Điểm trong Chinh Phụ Ngâm Khúc (2001)


Hiện sinh sống tại Pháp Quốc
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARIS Đêm Hội  

Vĩnh Biệt PARIS