Những Bi Viết Khc:

Sau SOFITEL

 

 

 

 

Chuyện Tầm Pho:

Ci Tn Định Mệnh 

B M C Bồ Chưa

Giấc Mơ Mỹ ! 

Phang Th Xc

 

 

 

 

 

 

Thơ Tnh Trong Ngăn Ko
Kỳ 1  |  Kỳ 2 |  Kỳ 3

Những Ngy Thng 4 Nhớ Nhạc Sĩ Trịnh Cng Sơn

Trường Hưng Đạo NhaTrang

K Ức Về Trường Thnh Tm Đ Nẵng

K Ức Về Trường G Muồng

K Ức Về Trường Trung học Đức Linh

Một Vi Cảm Nghĩ Về
Trang WEB

Hnh Trnh Đến Với Trang WEB NINH-HA

 

 


PHẠM THANH PHONG
Bt hiệu:
Ph Du

Người thn 3, Xm Rượu, Ninh Ha.

Cựu học sinh Trung học Đức Linh
nin kha 1967 - 1973

Hiện cư ngụ tại Ninh Ha, Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bến Sng Trăng  

Em Muốn Ni Với Anh

Vịnh Thanh Phong

Bn Kia Bức Tường

Đợi Anh V

Bn Suối Cha Tin Du

Lệ Đ  

Cắt Nửa Vầng Trăng

Phố Biển Nha Trang

Nắng Thng Năm

Thị Mầu Đến Cha Tin Du

Đu C Phải  

Thơ Gởi Người Ninh Ha

Nhớ Xm Rượu !!

Chẳng Dấu G Anh