Sao Ngy Đ Em Khng Ni
Kỳ 1  | Kỳ 2  Kỳ 3   

Chiếc Quần Mu Nu

Chuyện Tnh Người Lnh c 

 

 


Bt hiệu: Phan Thẫm Sinh lng Thạnh Mỹ, x Ninh Quang, Ninh Ha
Cựu học sinh Tiểu học Php Việt, Ninh Ha, Nin Kha 1954-1956.
Hiện cư ngụ tại c Đại Lợi