C Ả M   T Ạ       

Gia đình chúng tôi chân thành CẢM TẠ :
 

- Thượng Tọa Thích Viên Lý, quý thầy, quý Sư cô và quý vị trong ban hộ niệm
CHÙA DIỆU PHÁP. 

- Quý Thầy, quý Sư Cô và quý phật tử CHÙA BÁT NHÃ Little Rock, ARKANSAS. 

- Các chiến hữu khóa 26 Trừ Bị Thủ Đức.

- Các sui gia và thông gia cùng gia đình.

- Ban trị sự Tuệ thành Hội quán và Bang hữu Quảng Đông Ninh Hòa.

- Ban Trị sự Quỳnh Phủ Hội quán và Bang hữu bang Hải Nam Ninh Hòa

- Ban chủ nhiệm Ninh-hoa.com và các hương thân bạn hữu.

- Các cựu học sinh trường trung tiểu học Bình Hòa, Ninh Hòa.

- Các cựu học sinh và Thầy cô Trung học Võ Tánh Nha Trang.

- Các Cựu học sinh Trung học Ninh Hòa
Trần Bình Trọng.

- Các cựu học sinh và thầy cô Trung học Bán Công Ninh Hòa.

- Các thân hữu Ninh Hòa nam California cùng bà con thân bằng quyến thuộc.
 

 Đã tận tình giúp đỡ tụng niệm, cầu siêu, phân ưu, thăm viếng, gởi điện thư, vòng hoa chia buồn và tham dự tiễn đưa linh cữu của Cha, Ông, Cố của chúng tôi là:

 

Cụ Ông  HUỲNH TÂN 

Pháp danh: NHẬT THIỆN PHƯỚC

Đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang ROSEHILL, Los Angeles.

Hưởng th 97 tuổi

 

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ xuất, kính mong quý vị niệm tình tha thứ.

 

TANG GIA ĐỒNG BÁI TẠ

 

 Thay mặt gia đình.

HUỲNH THỌ HUYÊN HUỲNH MINH TÂM
 

 

 

 

www.ninh-hoa.com