C Ả M   T Ạ   


Chúng tôi xin chân thành cảm tạ:
 

-Thân hữu Điện lực Việt Nam tại hải ngoại

- Ban biên tập báo Ngày Nay Minnesota

- Ban hộ niệm chùa Phật Ân Minnesota

- Cơ quan xã hội Việt Nam Minnesota
 

CÁC GIA ĐÌNH :

Thái Phan Anh
Nguyễn Tường Bá

Nguyễn Quốc Bảo

Chu Mạnh Bích

Đinh Thạch Bích

 Nguyễn Ngọc Bích

Vũ Xuân Châu

Nguyễn Hữu Chi

Kiều Hữu Chiến

Đào Nhật Chiêu

Hoàng Đình Chung

Nguyễn Văn Dzĩnh

Nguyễn Trọng Dzũng

Tôn Thất Đào

Vũ Ngọc Đỉnh

Kiều Thế Đức

Ngô Thanh Hiền

 Trần Thanh Hiệp

Đoàn Viết Hoạt

Vương Huấn

Nguyễn Tăng Huyến

Đào Vũ Anh Hùng

Đàm Quang Hưng

 Phùng Đức Hưng

Nguyễn Minh Kha

Phạm Sinh Kim

Vũ Văn Lê

 

 

Nguyễn Ngọc Linh

Trần Cao Luận

Đinh Nguyên Mạnh

Sĩ Nguyễn

Nguyễn Trọng Nho

Thái Khắc Phan

Nguyễn Mimi Phương

Tạ Văn Quang

Vũ Quang

Nguyễn Gia Quốc

bà Trần Tử Sán

bà Dzư Văn Tâm

Phan Thanh Tâm

Cung Tiến

Nguyễn Văn Thành

Trịnh Đình Thắng

Nguyễn Tường Thiết

Nguyễn Ngọc Thọ

Nguyễn Thăng Thu

Phạm Anh Toàn

Trần Như Tráng
Nguyễn Đình Trí

Phạm Đình Tuân

Bùi Ngọc Tuấn

Cung Trầm Tưởng

Kha văn Tỷ
Tô Thùy Yên

 

đã thăm viếng, dự tang lễ, gửi đồ phúng điếu, gửi lời chia buồn :

 

ông NGUYỄN TRỌNG CẢNH

 mất ngày 2-2-09 tại Minnesota

 

VỢ : NGUYỄN TRƯƠNG ÚT HAI
 

TRƯỞNG NAM : NGUYỄN NAM DAVID
         VỢ LÀ NGUYỄN REISENAUER HEIDI

 CON GÁI: NGUYỄN MAI LISA

CON GÁI : NGUYỄN HỒNG VÂN SUSAN

CON GÁI: NGUYỄN HỒNG THẢO CATHERINE

 

ANH : NGUYỄN VĂN VỸ

       VỢ NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂM
       CÁC CON VÀ CÁC CHÁU

 

EM NGUYỄN THỊ HOÀN, CHỒNG TRỊNH QUANG MINH CÁC CON VÀ CHÁU
 

CHÁU NỘI NGUYỄN DEBRA CARA


 


 

www.ninh-hoa.com