Trang Giới Thiệu Tiếng Ht-Tiếng Đn                                    www.ninh-hoa.com


 
 

 


Trần Thị Minh Nguyệt
Với Tnh Khc TC MY

Mời qu đồng hương v thn hữu nghe những bản nhạc sau đy do Minh Nguyệt thực hiện:

 L Diu Bng

mp3

 Cu Chuyện Đầu Năm        

mp3

 Đừng Xa Em Đm Nay        

mp3

  Lối Về Xm Nhỏ

mp3 

  Tc My

mp3

 Lng Mẹ

mp3

  Cy Đn Bỏ Qun

mp3

  Ngn Thu o Tm

mp3

  Bi Tango Cho Em  

mp3


 


*
Minh Nguyệt xin gửi đến Thầy C v qu Anh Chị  :

 Nhạc bản:  C B Ngy Xưa  
(Bấm mũi tn trong hnh để xem)

 

 

 

 
 

www.ninh-hoa.com