Trang Giới Thiệu Tiếng Hát-Tiếng Đàn            |             www.ninh-hoa.com


 
 
LAN  HƯƠNG


 Thân gửi đến quư đồng hương và thân hữu,
những bản nhạc sau đây do chính Lan Hương hát

 Sài G̣n Đẹp Lắm mp3
 Xóm Đêm mp3
 Niệm Phút Cuối mp3
 Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng mp3
 Mộng Chiều Xuân mp3

 Định Mệnh  

mp3

 Trên Đỉnh Mùa Đông  

mp3

 Tóc Mây  

mp3

Hoài Thu  

mp3

Buồn Ơi Chào Mi  

mp3

Thoi Tơ  

mp3

Qua Cơn Mê  

mp3

Mộng Sầu  

mp3

Khúc Hát Thanh Xuân  

mp3

 Chiều Trên Phá Tam Giang  

mp3

 Bài Tango Dĩ Văng

mp3

 

YouTube:

 

 HAY CỨ LÀ T̀NH NHÂN

 

 

LỜI CUỐI CHO ANH
 

 

CÓ NHỮNg NIỀM RIÊNG
 

                                     

www.ninh-hoa.com