Trang Giới Thiệu Tiếng Hát-Tiếng Đàn                                    www.ninh-hoa.com


 
 

 


Lương LHuyền Chiêu

Thân gửi đến quư đồng hương, quư thân hữu, các em học tṛ cũ một chút ǵ rất thật từ quê nhà.

 Bóng Chiều Tà

mp3

 Gợi Giấc Mơ Xưa

mp3

 Biển Cạn  

mp3

 Triệu Đóa Hoa Hồng  

mp3

 Lệ Đá

    mp3

  Chiều Trên Quê Hương Tôi 

mp3

  Suối Mơ  

mp3

 Silent Night  

mp3

  Ai Về Sông Tương 

mp3

 

                                    
 


 

Trang Văn Học Nghệ Thuật
Của LL Huyền Chiêu 

www.ninh-hoa.com