Giới Thiệu
TÁC GIẢ & TÁC PHẨM & RA MẮT SÁCH
 
         
         
   
   

NGUYỄN HỮU QUANG

  QUYỂN I: Hán Việt Dịch Sử Lược

BẠCH LIÊN

PULAU BIDOPNG: Một Trời Kỷ Niệm...

NGUYỄN VĂN THÀNH

  KINH TẾ: Các Vấn Đề Của Chúng Ta

ÁNH

HỒI KƯ: Từ H̉N KHÓI, Tôi Đi...

PHẠM THANH KHÂM

  THƯ MỜI : Ra Mắt Sách "Thuở Phiêu Bồng"
 
Tại Minneapolis, Minnesota Ngày 25/8/2013

PHẠM THANH KHÂM

  Ra Mắt Sách "Thuở Phiêu Bồng"
 
Tại Nam California Ngày 5/01/2014

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

Kư Ức Của Bóng

ĐÀM QUANG HƯNG

KIM VÂN KIỀU Truyện

NGUYỄN THỊ THANH TRÍ

  Đường Hoa Vàng 

  Lời Ngỏ Tập Thơ Trầm Hương...

NGUYỄN HỮU TÀI

  Những Chuyến THIÊN DI

  Nỗi Buồn Rực Rỡ

KIM THÀNH

Thi Phẩm BẾN ĐỢI 2

CAO MINH HƯNG

T́nh Khúc CAO MINH HƯNG

MAI THÁI VÂN THANH
 
Trúng giải Vinh Danh Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ 2008,
với bài viết “Ép Con Học Hành Quá Sức.” đă đăng liên tục hết ba kỳ trên www.ninh-hoa.com.

VINH HỒ

H́nh Ảnh Ngày Ra Mắt Sách "Bên Này Biển Muộn"  Trần Thế Vinh  tường thuật

       
       
 

 

 


www.ninh-hoa.com