Trang Giới Thiệu Tiếng Hát-Tiếng Đàn                                    www.ninh-hoa.com


 
 

 

NGUYỄN  ĐÔn Huế Trang
Quê quán:
Nha Trang

 

Tốt nghiệp:
Đại Học Ngân Hàng
tại Sài G̣n.


 


 

Kịch Nghệ

  Cuộc Hành Tŕnh Bằng Xe Bus    

mp3

  Táo Quân Chầu Trời Phần 1   |    Phần 2  

mp3  mp3

 

                                    

 

 

HOÀI VỌNG NGÀY MAI  

Nự cười tôi ngất dồn tan
nghe qua Táo sớ Chầu Trời của Huế Trang
Giọng em thánh thót ngân vang
Mang tôi trở lại xuân sang quê nhà
Em là gái đẹp Ninh Ḥa
Mong sao mấy đứa đẩy đà vươn lên
Tương lai em sẽ làm nên
Về sau đất nước phải nhờ mấy em

 
By HoàiVọng

 


 

  

www.ninh-hoa.com