THI NHẠC

 Thi Nhạc Phẩm:

 

  Tâm Sự Cùng Con

 Nhớ Về Ninh Ḥa

5 Năm Kỷ Niệm Web NH

 Vết Tṛn Miên Viễn

 T́nh Si Ninh Ḥa

 Một Ngày Bỗng Nhớ   

 Sinh Nhật Em

 Nhớ Công Ơn Mẹ   

Ru T́nh

 Hồn Tôi Theo Gió Bay Về 

Thương Nhớ Ơi !

Mẹ Tịnh Độ

T́nh Cha

Tuy Ḥa Thương Nhớ

 Những Mảnh Đời

Tiếng Mưa Đêm

Nhớ Lời Cha

Thương T́nh MẸ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LMST 11/2009

LMST 1959

Tôn chỉ:  Một đời cho Âm nhạc cảm hứng từ tháng 2 năm 1950.
Nhạc hiệu: Người Chiến sĩ Can trường (vượt biên t́m tự do)
Huy hiệu: Con gà trống (cất tiếng gáy hàng ngày)

Hành tŕnh thứ nhất “Mỗi ngày 1 bài hát” gồm 1002 nhạc phẩm được sự cộng tác của 310 thi hữu gần xa (Việt-Pháp Mỹ) đă được đúc kết ngày 14 tháng 7 năm 2009.
Hành tŕnh thứ hai “Vườn Nhạc Cảm Hứng” (VNCH) đang được tiếp nối bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 năm 2009.

Tuyên ngôn: Hân hoan chào đón và sẵn sàng cộng tác với các thi hữu Ninh Ḥa và quư thân hữu trong các tác phẩm “Thi Nhạc Giao Duyên”.

 Hiện định cư tại tiểu bang Florida, Hoa Kỳ.

LMST
www.lmstflorida.com

 

 

 

 

THI NHẠC

 Thi Nhạc Phẩm:

 

Xướng - Quê Tôi

Họa 1 - Quê Tôi

Họa 4 - Chợ Hoa

Họa 5 - Quê Ḿnh

Họa 6 - Quê Tôi

 Họa 7 - Ninh Ḥa C̣n Măi

Họa 8 - Đón Bước Xa

Họa 9 - Hồn Quê 

Họa 10 - Quê Hương Nỗi Nhớ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com