Trang Thi Nhạc-LMST

Trang Thi Nhạc
giới thiệu

LMST

Tôn chỉ:  Một đời cho Âm nhạc cảm hứng từ tháng 2 năm 1950.

Hành tŕnh thứ nhất “Mỗi ngày 1 bài hát” gồm 1002 nhạc phẩm được sự cộng tác của 310 thi hữu gần xa (Việt-Pháp Mỹ) đă được đúc kết ngày 14 tháng 7 năm 2009.

 

Hành tŕnh thứ hai “Vườn Nhạc Cảm Hứng” (VNCH) đang được tiếp nối bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 năm 2009.

 

Tuyên ngôn: Hân hoan chào đón và sẵn sàng cộng tác với các thi hữu Ninh Ḥa và quư thân hữu trong các tác phẩm “Thi Nhạc Giao Duyên”.

 

 Hiện định cư tại tiểu bang Florida, Hoa Kỳ.

 

 

Trang Thi Nhạc-LMST

 

Trang nhà:
www.ninh-hoa.com

  

Bài họa 6:

 

 

QUÊ TÔI

Họa thơ QUÊ TÔI của VINH HÔ
(theo thể Thơ Tự do)

 

 

Nụ cười gái đẹp nở như hoa
Ninh Ḥa Dục Mỹ sống chung ḥa
Chiều tà nắng khuất sau đồi núi
Ḥn Vọng Phu trông đứng đợi chồng
Hoa tươi trái tốt trong màu nắng
Ổ Gà nhung nhớ đến Ḥn Hèo
Nguồn nước sông Dinh đang dẫn lối
Đường về quê mẹ đất phù sa
 
 
Thượng Ân

(Lư Hổ)